Nieuws

Wat betekent contractvrij werken?

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed en gaan in feite op de stoel van de zorgverlener zitten. Ze stellen veel voorwaarden en vragen vooral een overdosis aan administratief werk. Mijn passie is mensen van hun klachten af te helpen en daar wil ik al mijn tijd van de behandeling insteken. Daarom werk ik contractvrij.

Maar wat is contractvrij werken nou precies?

Contractvrij werken is niets nieuws.
Er zijn altijd al therapeuten geweest die zelfstandig werkten, zonder tussenkomst van een zorgverzekering. Sinds 2006 kent Nederland de “zorgverzekeringswet” die het oude ziekenfondsen particuliere stelsel heeft vervangen. Het doel was om meer marktwerking te krijgen om zo de kosten van de zorg te drukken. Hierdoor is er veel verantwoordelijkheid bij de zorgverzekeraars komen te liggen. Om de zorg betaalbaar te houden zijn verzekeraars selectief “gaan inkopen”. De zorgverzekeraars stellen eisen op, bv op het gebied van praktijkinrichting, inventaris en beleidsvoering. Ook stellen zij het tarief dat de zorgverlener ontvangt voor een behandeling vast. De zorgverzekeraar bepaalt dus via het contract hoe de therapeut zijn werk uitvoert. Steeds meer fysiotherapeuten besluiten om hun eigen weg in te slaan en contractvrij te gaan werken. Voor welke vorm de therapeut ook kiest, de therapeut moet altijd aan de kwaliteitseisen van het beroepsregister voldoen.

Is een contractvrije therapeut wel goed?
In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt moet aan deze eisen voldoen. Op dit moment staan 340.000 zorgaanbieders in Nederland ingeschreven. Om in dit register te komen en te blijven is de therapeut verplicht zich bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken. Er is nog een andere register waar een therapeut zich in kan schrijven zoals het Centraal Kwaliteit Register (CKR). Fysio & Massage Centrum Joure voldoet aan al deze voorwaarden.

Wat is het verschil met een therapeut die wel een contract heeft?
Het grootste verschil is dat u bij een contractvrije therapeut de factuur eerst zelf moet betalen waarna u het later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Kan ik de factuur wel declareren?
Ja, je kunt deze factuur bij je zorgverzekeraar indienen. Je krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis bij Fysiotherapie?
Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis. We zullen deze kort toelichten:

Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en “je recht hebt op zorg”. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit je kunt kiezen. Gaat je naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met jou zorgverzekeraar krijgt je slechts een deel vergoedt.
Een restitutiepolis is een polis waarbij je vrij bent in het kiezen van uw fysiotherapeut of zorgaanbieder. Je kunt hiermee dus naar je “eigen” fysiotherapeut gaan ook als hij geen contract met jou zorgverzekeraar heeft. Je betaalt de rekening vaak eerst zelf, waarna je het later van jou zorgverzekeraar kunt terugvragen.

Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen met hun eigen voorwaarden. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de naturapolis maar met extra beperkingen, de Combinatiepolis waarin je voor sommige behandelingen wel voor een andere behandeling niet naar een gecontracteerde therapeut moet, de collectieve zorgpolissen die bedrijven voor hun werknemers kunnen afsluiten en hierdoor extra korting kunnen krijgen en ten slotte een Pro-life polis voor
mensen die ethische bezwaren hebben met de overige polissen. Bron: www.overheid.nl

Waarom zou ik naar een contractvrije therapeut gaan?
De belangrijkste reden is dat je jezelf goed geholpen voelt. Vaak is hoe de factuur betaald wordt niet de belangrijkste vraag. Het gaat over kwaliteit van zorg verlenen, die een contractvrije therapeut duidelijk voorop heeft staan. Een therapeut zonder contract zal goed voor zijn patiënten / klanten zorgen omdat hij daar afhankelijk van is. Juist omdat de kosten bespreekbaar gemaakt worden, weten beide partijen goed welke afspraken er zijn over kosten en afbellen. Daarnaast zien we dat patiënten bij een therapeut zonder contract zelf beter hun herstelproces in de gaten houden.

Waarom kiest een therapeut er eigenlijk voor om te werken zonder contracten?
Een fysiotherapeut kan verschillende redenen hebben om geen contracten af te sluiten. Maar een veel gehoorde reden is meer vrijheid. Bijvoorbeeld meer vrijheid in hoelang de behandeling duurt of hoeveel de therapeut per behandeling vraagt. Maar ook meer vrijheid in het geven van aandacht aan de patiënt in plaats van aan administratieve werkzaamheden voor de zorgverzekeraar.

Tot slot
Ik raad je aan om zelf goed na te gaan hoe je verzekerd bent en wat je eventueel vergoed krijgt. Hierdoor kom je niet voor verrassingen te staan. Kom je er zelf niet uit neem dan contact op met mij 06 20190560 (Fysio & Massage Centrum Joure) en ik help je graag om het uit te zoeken.